elearning

E-learning képzés – Adó-vállalkozási szakon

Adótanácsadó:10kreditAdószakertő:10kreditOkl.adószakértő:10kreditKönyvviteli szolgáltató:8kredit

Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel jelentjük be aktuális e-learning képzésünk részleteit.

Technikai információkért kérjük látogasson el E-learning oldalunkra.
A jelentkezési lapot az oldal alján találják.

Az előadások tematikája

2023 évközi és 2024. évtől hatályos, a magánszemélyek jövedelmeit érintő adóváltozások

Előadó: dr. Asztalos Zsuzsa Időtartam: 120 perc

I. Személyi jövedelemadó

 • Új és módosuló értelmező rendelkezések (fiatal anya, építményi jog, lízing, jövedelemszerzés helye, nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset, ABER támogatás, induló vállalkozás)
 • Bevétel megszerzésének időpontjára vonatkozó szabály változása
 • Adóalapkedvezményeket érintő változások (családi kedvezmény, emelt összegű családi kedvezmény, 30 év alatti anyák kedvezménye, adóelőleg-nyilatkozatok)
 • Társas vállalkozások megszűnésével kapcsolatos változás az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályokban (vagyonrendezési eljárásban megszerzett jövedelem)
 • Adó feletti rendelkezésre vonatkozó módosítás
 • Mezőgazdasági őstermelőket érintő változások
 • A bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon és a magánalapítványi vagyon adókötelezettségére vonatkozó évközi és 2024-től hatályos módosítások
 • A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem szabályainak pontosítása
 • Az induló vállalkozásban szerzett tagsági jogot megtestesítő részesedés adózási szabályai
 • A magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény hatályon kívül helyezésével összefüggő változások (külföldön megszerzett jövedelem beszámítása, egyéb jövedelem, ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályainak módosítása)
 • Kifizetői adóteherrel adható juttatások szabályainak változásai (negyedéves bevallási kötelezettség, változás a csekély értékű ajándék szabályaiban)
 • A klasszikus szerencsejátékok mentesítése az adó alól
 • Adómentes borászati termék juttatás szabályai
 • A hulladékleadási ösztönző adómentessége
 • Nemzetközi vízi és légi személyszállításban és árufuvarozásban foglalkoztatottak által igazolás nélkül elszámolható költség
 • Veszélyhelyzeti szabályok beépítése

II. Kisadózó vállalkozók tételes adója

 • veszélyhelyzeti szabályok beépítése (kata adóalanyiság megszűnésére vonatkozó szabályok)

III. Ekho

 • veszélyhelyzeti szabályok beépítése (kifizetői ekho eltörlése)

IV. Egyszerűsített foglalkoztatás

 • veszélyhelyzeti szabályok beépítése (minimálbérhez kötött közteher, ellátási alap módosítása)
 • a fizetendő közteher beépítése a szociális hozzájárulási adóba

V. A 2023. decemberi minimálbér-emelés hatásai az egyes adónemekre

Az Áfa tv. 2024. évi változásai és egyéb aktuális kérdései

Előadó: dr. Funtek Zsolt Időtartam: 120 perc

 1. A pénzforgalmi szolgáltatók általános kötelezettségei
  [Áfa tv. 83/B-E. §; 2021. évi LXIX. törvény 29. §]
 2. A kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díjával összefüggő különös szabályok
  [Áfa tv. XVII/A. fejezet; 2023. évi LIX. törvény 58. §]
 3. Egyes ügyletek adómértékének változása (napilapok, műalkotások importja, turisztikai személyszállítási szolgáltatás, egyes desszert jellegű sajtkészítmények áfa kulcs csökkentése)
  [Áfa tv. 82. § (5) bekezdés, 3/A. melléklet 5. pont; 2023. évi LXXXIII. törvény 33. §, 54§]
 4. Fordított adózás szabályainak pontosítása ingatlannal kapcsolatos tevékenységek esetén
  [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pont§; 2023. évi LXXXIII. törvény 36. §]
 5. Az Áfa tv. egyes, jogharmonizációs célú módosításai (a fogorvosi, fogtechnikusi tevékenység, valamint a sérült- vagy betegszállítás adómentessége)
  [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) és q) pont; 2023. évi LXXXIII. törvény 34. §]
 6. Az eÁfa bevallás működése, lehetőségei
  [Áfa tv. 184. §, 362. §, 10. számú melléklet 15. pont; 2023. évi LXXXIII. törvény 43. §]
 7. Az eNyugta rendszerrel kapcsolatos tudnivalók
  [Áfa tv. 166. § (1a) bekezdés, 173. §, 173/B. §, 174. §, 178. § (1a) bekezdés; 2023. évi LXXXIII. törvény 37-42. §]
 8. Egyes on-line elérhető szolgáltatások teljesítési helyére és a különbözeti adózásra vonatkozó vonatkozó szabályok módosulása (2025-től)
  [Áfa tv. 42. §, 43. § (3) bekezdés, 216. § c) pont, 220. § (1) bekezdés, 229. § c) pont; évi LXXXIII. törvény 31-32. §, 50-52. §]
 9. Az alanyi adómentességre vonatkozó szabályok változása (2025-től)
  [Áfa tv. XIII. fejezet; 2023. évi LXXXIII. törvény 45-49. §]
 10. Egyéb aktuális kérdések:
  • Az étkezőhelyi vendéglátás során alkalmazandó 5%-os adómérték (melegkonyha szükségességének kérdésköre)
   [Áfa tv. 82. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet, 2023/7. Adózási kérdés]
  • Bérelt ingatlanon végzett beruházásokkal kapcsolatos kérdések (tárgyi eszköz minősítés, adólevonási jog, beruházás értékesítése)
   [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pont, 135-136. §, 259. § 21. pont, 2023/8. Adózási kérdés]
  • A hulladékgazdálkodáshoz és az EPR rendszerhez kapcsolódó áfa kérdések
   [Áfa tv. 9. § (1) bekezdés, 159. §, 259. § 6. pont]

A társasági adó és egyes egyéb adók 2023. évközi és 2024-től hatályos módosulásai

(A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvény, a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIV. törvény, illetve a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény alapján)

Előadó: dr.Rabné dr. Barizs Gabriella Időtartam: 120 perc

I. Társasági adó

 • Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát érintő módosulások
 • A termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság fogalmának kiegészítése
 • A veszteségleírást érintő módosulások (a reorganizációs, illetve szerkezetátalakítási eljárás során elengedett kötelezettség figyelembevétele; a 2015 előtt keletkezett veszteségek leírása)
 • A kedvezményezett eszközátruházás miatti adóalap-módosítás pontosítása
 • A Nemzeti Összefogás Számlaszáma javára adott adomány kezelése
 • Reklám-közzétételi költségek megítélése az adóalapnál
 • Egyes el nem ismert költségek körében történő módosulások
 • Részesedések utólagos bejelentése, bejelentett részesedés részbeni értékesítése
 • A fejlesztési adókedvezmény új jogcíme
 • Az energiahatékonysági adókedvezményt érintő módosulások
 • A kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmény
 • A villamosenergia-tároló létrehozatalára irányuló beruházás adókedvezménye
 • A Válságközlemény megjelölése
 • Egyéb módosulások (kapcsolt vállalkozások esetkörében történő módosulás, az új mezőgazdasági csoportmentességi rendelet, USA-magyar kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény hatályon kívül helyezése)

II. Energiaellátók jövedelemadója

 • Az adóalanyi kör módosulása
 • Az adóalap-arányosítási szabály

III. Innovációs járulék

 • Transzferár-szabályok figyelembevétele az adóalapnál
 • Az adóalap egyszerűsített meghatározási módja a kisvállalati adóalanyok esetén

IV. Kisvállalati adó

 • A kutatók foglalkoztatása utáni kedvezmény összeghatára
 • A kivából való kiesési okok körében történő módosulások (Zrt.-Nyrt. működési jelleg megváltoztatása, egyesülés és szétválás)

V. Reklámadó

 • A reklámadó felfüggesztésének meghosszabbítása 2024 végéig

Jelentkezési lap

Kérjük, hogy a rendezvényen részt vevő nevét adja meg!
Csoportos adóalany esetén a csoportazonosító első 8 számjegye (Áfa tv. 169. § dc) pontja)
Kérjük a kiválasztott képzésnek megfelelő egy opciót válassza ki. Amennyiben szeretné igénybe venni kedvezményes ajánlatunkat és mindkét képzésre szeretne egyszerre jelentkezni, úgy csak a 3. opciót jelölje be!
A jelentkezés elküldésével kötelezzük magunkat, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részünkre megküldött tanfolyami díjat tartalmazó számlát a tanfolyam kezdetéig kiegyenlítjük.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.