elearning

E-learning képzés – Számvitel-vállalkozási szakon

Adótanácsadó:8kreditAdószakertő:8kreditOkl.adószakértő:8kreditKönyvviteli szolgáltató:8kredit

Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel jelentjük be aktuális e-learning képzésünk részleteit.

Technikai információkért kérjük látogasson el E-learning oldalunkra.
A jelentkezési lapot az oldal alján találják.

Az előadás tematikája

Számviteli változások a 2023. évi XXXIX., LIX., LXXXIII., LXXXIV., LXX. törvények alapján. Követelések gyakorlati kérdései. Saját tőke aktuális kérdései. Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló speciális szabályairól. KIVA áttérés számviteli kérdései

Előadó: Egri-Retezi Katalin

I. SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2023-2024. ÉVI FŐBB VÁLTOZÁSAI (90perc)

2023. évi XXXIX. törvény számvitelt érintő változásai

 • Leválás szabályai

2023. évi LIX. törvény számvitelt érintő változásai

 • A kisadózó vállalkozások tételes adójának megszűnésével kapcsolatos módosítás
 • A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulása, egyesülése, szétválása során alkalmazandó szabályok kiegészítése
 • A mérlegképes könyvelői hatósági képzések és a vizsgáztatás szervezésére vonatkozó előírások
 • Kényszertörlési eljárással kapcsolatos módosítás
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő kötelező megbízásához kapcsolódó értékhatár emelése
 • A mérlegképes könyvelők továbbképzéséhez a szakmai kiadvány megvásárlásával teljesíthető kreditpont-lehetőségének megszüntetése
 • Független könyvvizsgálói jelentés elektronikus aláírása a 2025. évi beszámolókra
 • Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés hozzáférhetősége

2023. évi LXXXIII. törvény szerinti változások

 • Kiterjesztett gyártói felelősségi díj elszámolása 
 • Visszaváltási díj elszámolása 
 • Építményi jog számviteli elszámolása
 • Könyvvizsgáló választása 
 • Pótbefizetésből és az osztalékból származó követelés elengedése

2023. évi LXXXIV. törvény számvitelt érintő változásai

 • Halasztott adó bevezetése
 • Globális minimum-adószint biztosításához szükséges kiegészítő adó
 • Kisvállalati adózás és a kiegészítő melléklet kapcsolata

2023. évi LXX. törvény számvitelt érintő változásai

 • Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló értékhatárai

II. KÖVETELÉSEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI (90 perc)

 • Követelések fogalma
 • Követelések besorolása a mérlegben
 • Követelések értékelése
  • Bekerülési érték, különös tekintettel a devizás tételekre
  • Behajthatatlan követelés
  • Év végi értékelés
   Értékvesztés és visszaírás
   Devizás követelés év végi értékelése
   Kisösszegű követelések értékvesztésének elszámolása és visszaírása
 • Követelések gazdasági eseményeinek könyvelése
 • Engedményezés számvitele
 • Vásárolt követelések elszámolása
 • Követelések és az eredmény-kimutatás kapcsolata
 • Előleg és végszámla kezelése, különös tekintettel a devizás ügyletekre
 • A különböző engedmény típusok kapcsolata a követelésekkel
 • Értékvesztés számviteli törvény és tao. törvény szerinti elszámolása.

Feladat az értékvesztés, behajthatatlan követelés, elengedett követelés számviteli és társasági
adó szerinti hatására, könyvelésére

III. SAJÁT TŐKE AKTUÁLIS KÉRDÉSEI (90 perc)

 • Saját tőke mérlegtételei
 • Jegyzett tőke és jegyzett, de be nem fizetett tőke előírások, gazdasági események elszámolása
 • Saját tőke védelmi szabályok
 • Tőkévé konvertálható kölcsön szabályozása
  • Jogi háttér
  • Milyen kört érint a konstrukció
  • Az apport érték megállapítás főbb szabályai
  • Elszámolási és jövedelem adózási szabályok
 • Tőkekivonás szabályai
  • Kötelező tőkeleszállítás  
  • Önkéntes tőkeleszállítás  
  • Feltételes tőkeleszállítás
 • Saját részesedés
  • Saját részesedés megszerzésének feltételei
  • Saját részesedés kivezetése, bevonása
  • Kapcsolódó gazdasági események könyvelése
 • Osztalékfizetés szabályai, gyakorlati problémák
  • Osztalék ptk. és számviteli előírásai
  • Osztalékfizetési korlátok, a maximum összeget meghaladó kifizetés következményei
  • Osztalék előleg szabálya
  • Osztalék és osztalék előleg gazdasági eseményei, könyvelése
  • Osztalék és osztalék előleg átalakulási folyamat során
  • Osztalék jóváhagyás és fizetés tulajdonos váltás esetén
  • Lemondás az osztalékról
  • Osztalék valamint osztalék előleg eredmény-kimutatással és kiegészítő melléklettel való kapcsolata
  • Feladat megoldás

IV. MIKROGAZDÁLKODÓI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ SPECIÁLIS SZABÁLYAI. KIVA ÁTTÉRÉS SZÁMVITELI KÉRDÉSEI (90 perc)

BESZÁMOLÓ TÍPUSOK

MIKROGAZDÁLKODÓI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ SPECIÁLIS SZABÁLYAI

 • Beszámoló részei
 • Választásának feltételei
 • Kilépés szabályai
 • Sajátos számviteli alapelvek
 • Könyvvezetés, számlatükör
 • Eszközök bekerülési értéke
 • Tárgyi eszközök, immateriális javak mérlegtétel tartalma, értékelés sajátosságai
 • Követelések értékelési szabályok
 • Időbeli elhatárolások tartalma, értékelése
 • Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóra való áttérés, számviteli elszámolások
 • Feladat megoldás

KIVA ÁTTÉRÉS

 • KIVA-ra áttérés szabályai, számviteli teendői
 • TAO-ra való áttérés előírásai

Jelentkezési lap

Kérjük, hogy a rendezvényen részt vevő nevét adja meg!
Csoportos adóalany esetén a csoportazonosító első 8 számjegye (Áfa tv. 169. § dc) pontja)
Kérjük a kiválasztott képzésnek megfelelő egy opciót válassza ki. Amennyiben szeretné igénybe venni kedvezményes ajánlatunkat és mindkét képzésre szeretne egyszerre jelentkezni, úgy csak a 3. opciót jelölje be!
A jelentkezés elküldésével kötelezzük magunkat, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részünkre megküldött tanfolyami díjat tartalmazó számlát a tanfolyam kezdetéig kiegyenlítjük.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.