Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Üzemanyagárak

2022. január 01. - 2022. január 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
481Ft/l
Gázolaj:
481Ft/l
Keverék:
520Ft/l
LPG autógáz:
329Ft/l
2021. december 01. - 2021. december 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
511Ft/l
Gázolaj:
528Ft/l
Keverék:
551Ft/l
LPG autógáz:
321Ft/l
2021. november 01. - 2021. november 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
473Ft/l
Gázolaj:
492Ft/l
Keverék:
513Ft/l
LPG autógáz:
271Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Tájékoztatás

Tisztelt Klubtagok és továbbképzésen Résztvevők!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a konferenciák és a továbbképzések szervezésekor a mindenkor hatályos jogszabályok szerint járunk el.

A kontaktórás konferenciákon valamint az előadásokon a védettségi igazolvány nem kötelező, de ajánlott. A teremben biztosítani tudjuk az 1,5 m-es távolság tartását!

A kisvállalati adóval kapcsolatos aktuális tudnivalók

Az adótervezés során a vállalkozás áttekinti a külön­böző adónemek szabályait és kiválasztja a számára legkedve­zőbb meg­oldást, a hatályos törvények által megengedett keretek kö­zött. Az adóév vége közeled­tével tehát érdemes át­gon­dolni a vállalkozásoknak, hogy mely adónem alanyaiként kívánják foly­tatni a következő évet, figyelemmel – egyebek mellett – az adójogszabályok adta lehetőségek­re, a vállal­ko­zás adóévi adataira, valamint az üzleti tervre.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
12

Az elektronikus foglalkoztatotti bejelentések korszerűsítése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) webes felületen mű­ködő Online Nyomtatványkitöltő Alkalma­zá­sa (ONYA) az önkiszolgáló lehetőségek növelését hivatott szolgálni, nem igényli az adózó jelentős köz­rehatását, esetleges felhasználói szintnél nagyobb informatikai hozzáértését. Emellett meg­ad minden szakmai információt, mely az adókötelezettség telje­sítéséhez szükséges.

Használata során az adózónak nem kell különböző ke­retprogramokat és sablonokat telepítenie, azok ver­zióit fris­sítenie, ahhoz

Évfolyam: 
2021
Szám: 
10

Kreativitás a hierarchikus rendben

A csaknem hat év után a NAV-hoz visszatért szak­ember úgy látja, nagy felelősség és komoly te­en­dők hárulnak a hivatalra az adózók ki­szol­gá­lá­sában: a többség ugyanis szabályosan adózik, ha ehhez könnyen érthető és egyszerűen használható online felületeket vehet igénybe. Múltról, jelenről és a jövőről is beszélgettünk Váguj­helyi Ferenc NAV-ot vezető állam­tit­kárral. 
Évfolyam: 
2021
Szám: 
09

Az Egyablakos Rendszer (OSS) adózói regisztrációs felületeinek bemutatása

A teljes egészében elektronikus ügyintézésen alapuló, 2021. július 1-jétől útjára indult Egyablakos Rend­szer (One Stop Shop, röviden OSS) potenciálisan nagyszámú adózót érinthet, ezért feltehetően sokak­ban merül fel ezekben a hónapokban a kérdés, hogy érdemes-e bejelentkezni ebbe a közösségi adózási for­mába. Reményeink szerint hasznos segítséget je­lent­het, ha már a tényleges regisztráció előtt megis­mer­kednek a felülettel és annak lehetőségeivel.

Évfolyam: 
2021
Szám: 
08

A NAV az adó- és vámhatóságon kívüli szerepkörben – új központi adatbázisok

Az Országgyűlés 2021. május 18-án fogadta el a pénz­ügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kap­csolódó adat­szolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvényt (a to­vábbiakban: Afad tv.), amelynek egyes rendelke­zé­sei 2021. május 22-én hatályba léptek.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
07

Az őstermelők adózásával kapcsolatos gyakorlati kérdések

A tavalyi év végén elfogadott, a mezőgazdasági tevé­kenység folytatására vonatkozó új agrárszabályozás bevezetésével párhuzamosan jelentősen módosultak a mezőgazdasági őstermelői tevékenység adózási sza­bályai is.
A személyi jövedelemadóval összefüggő adókö­te­le­zettségek meghatározásához elengedhetetlen az ága­zati szabályok ismerete, különös tekintettel a 2021-es évre vonatkozó átmeneti rendelkezésekre, ezért a cikk célja az egyes adózási szabályok ismertetésén túl az ezek hátterét képező lényegesebb agrárszabályok bemutatása is.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
06

Oldalak