Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Üzemanyagárak

2022. október 01. - 2022. október 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
690Ft/l
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (hatósági árszabás):
481.00Ft/l
Gázolaj:
820Ft/l
Gázolaj (hatósági):
481Ft/l
Keverék:
528Ft/l
LPG autógáz:
405Ft/l
2022. augusztus 01. - 2022. augusztus 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
775Ft/l
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (hatósági árszabás):
481.00Ft/l
Gázolaj:
815Ft/l
Gázolaj (hatósági):
481Ft/l
Keverék:
528Ft/l
LPG autógáz:
390Ft/l
2022. július 01. - 2022. július 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
733Ft/l
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (hatósági árszabás):
481.00Ft/l
Gázolaj:
725Ft/l
Gázolaj (hatósági):
481Ft/l
Keverék:
528Ft/l
LPG autógáz:
387Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Tájékoztatás

Tisztelt Klubtagok és továbbképzésen Résztvevők!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a konferenciák és a továbbképzések szervezésekor a mindenkor hatályos jogszabályok szerint járunk el.

A kontaktórás konferenciákon valamint az előadásokon a védettségi igazolvány nem kötelező, de ajánlott. A teremben biztosítani tudjuk az 1,5 m-es távolság tartását!

Mire figyeljen az átalányadózó egyéni vállalkozó az adókötelezettsége teljesítése során?

Az egyéni vállalkozóknak már régóta lehetőségük van az átalányadózás választására. Ugyanakkor a kis­adózó vállalkozások tételes adója (a továbbiakban: régi kata1) adózási mód 2013-as bevezetése egy újabb, még kedvezőbb adózási környezetet terem­tett a kisvállalkozások számára. Így számos, már működő vállalkozó tért át a régi kata szerinti adózásra, míg mások kezdő vállalkozóként választották a kisadózó jogállást.
Évfolyam: 
2022
Szám: 
10

Adózást könnyítő intézkedések a kisadózó vállalkozások tételes adójának megszűnése kapcsán

Korábbi lapszámunkban megjelent írásunkban bemutattuk a kisadózó vállalkozások tételes adóját felváltó új szabályrendszert, a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továb­biakban: Kata tv.) alapvető rendelkezéseit. Cikkünk­ben arra is kitértünk, hogy a katából kieső vál­lal­kozásoknak milyen teendőik vannak. 
Évfolyam: 
2022
Szám: 
09

A NAV Online Számlázó programjának alkalmazására vonatkozó hasznos tudnivalók

Az elektronikus számlázóprogramok használatának ösztönzésére, valamint a számlaadatokról teljesíten­dő online adatszolgáltatás megkönnyítésére a NAV az Online Számla rendszer indulásától, 2018. július 1-jétől ingyenesen használható számlázóprogramot biztosít azok számára, akik áfaalanyként belföldi adószámmal rendelkeznek. Ennek a programnak valamennyi funk­ciója ingyenesen elérhető. Nem volt és nem is lesz olyan funkciója, amit csak térítés ellenében lehet­ne használni.  
Évfolyam: 
2022
Szám: 
07

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyszíni ellenőrzési szakterülete tevékenységének irányai az idei évben – fókuszban a nyári ellenőrzés-sorozatok

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) az idei évben is közzétette ellenőrzési tervét, amelyben a jelentős költségvetési kockázatot hordozó tevékenységek között látható többek között a turizmus, a vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység. De nagy hangsúlyt kap a futártevékeny­ség, ideértve az ételkiszállítást is, a személyszállítási tevékenység (taxi, telekocsi), valamint a szezonális termékek ideiglenes árusítóhelyeken történő értéke­sítésének ellenőrzése is.

Évfolyam: 
2022
Szám: 
06

Szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos adó- és járulékkötelezettségek

A szakképzési munkaszerződést a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) hívta életre 2020. január 1-jével. Jelen cikkben a szak­képzési munkaszerződésre vonatkozó hatályos adózási szabályokat ismertetjük. 

Szakképzési munkaszerződés1

Mindenekelőtt alapvető fontosságú a szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó szabályok áttekintése.
Szakképzési munkaszerződés a szakmai oktatás idő­tartamán belül a szakirányú oktatásra köthető. 
Évfolyam: 
2022
Szám: 
05

A személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén immár hatodik alkalommal készíti el a magánszemélyek sze­mélyijövedelemadó-bevallási tervezetét, amelyet a mun­káltatóktól, kifizetőktől érkezett adatok alapján állít össze. Évről évre egyre jobban emelkedik azoknak a száma, akik a tervezetet fogadják el, illetve an­nak felhasználásával készítik el bevallásukat, és csökken azok száma, akik adóhatósági közreműködés nélkül, önállóan teljesítik az adóbevallási kötelezett­ségüket, amelyre természetesen 2022-ben is lehető­ség van.
Évfolyam: 
2022
Szám: 
04

Adó-visszatérítés elszámolása a bevallásban

A gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítésének folyamata újabb mérföldkő­höz érkezett. 2021. december 31-ig sokan küld­ték be a NAV-hoz a VISSZADO nyomtatványt hiányzó adataik pótlása érdekében, hogy mi­nél előbb megkapják az adó-visszatérítésüket. Azok a magánszemélyek, akiknek kétséget ki­záróan fennáll a jogosultsága az adó-vissza­térí­tésre a NAV rendelkezésére álló adatok alapján, és a kiutaláshoz szükséges adataik is ismertek, 2022. február 15-ig előlegként kapták meg a visszajáró összeget.
Évfolyam: 
2022
Szám: 
03

Főszerepben a NAV új honlapja

Nemcsak az általános tapasztalat, hanem konk­rét felmérések is alátámasztják, hogy az em­berek többsége az internetet választja, amikor valamilyen adózással kapcsolatos információra van szüksége, sőt az ügyintézésnek ezt a kényelmes és gyors módját részesíti előnyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfelei­nek jelentős része, nem is beszélve az e-ügy­in­tézést kötelezően használó vállalkozásokról. Mind­ehhez január 15. óta új felületet kínál a NAV: elindult a szervezet új portálja, a nav.gov.hu.
Évfolyam: 
2022
Szám: 
02

Oldalak