Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Üzemanyagárak

2022. június 01. - 2022. június 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
481Ft/l
Gázolaj:
684Ft/l
Gázolaj (hatósági):
481Ft/l
Keverék:
522Ft/l
LPG autógáz:
374Ft/l
2022. május 01. - 2022. május 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
481Ft/l
Gázolaj:
683Ft/l
Gázolaj (hatósági):
481Ft/l
Keverék:
522Ft/l
LPG autógáz:
356Ft/l
2022. április 01. - 2022. április 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
481Ft/l
Gázolaj:
481Ft/l
Keverék:
522Ft/l
LPG autógáz:
326Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Tájékoztatás

Tisztelt Klubtagok és továbbképzésen Résztvevők!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a konferenciák és a továbbképzések szervezésekor a mindenkor hatályos jogszabályok szerint járunk el.

A kontaktórás konferenciákon valamint az előadásokon a védettségi igazolvány nem kötelező, de ajánlott. A teremben biztosítani tudjuk az 1,5 m-es távolság tartását!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyszíni ellenőrzési szakterülete tevékenységének irányai az idei évben – fókuszban a nyári ellenőrzés-sorozatok

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) az idei évben is közzétette ellenőrzési tervét, amelyben a jelentős költségvetési kockázatot hordozó tevékenységek között látható többek között a turizmus, a vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység. De nagy hangsúlyt kap a futártevékeny­ség, ideértve az ételkiszállítást is, a személyszállítási tevékenység (taxi, telekocsi), valamint a szezonális termékek ideiglenes árusítóhelyeken történő értéke­sítésének ellenőrzése is.

Évfolyam: 
2022
Szám: 
06

Szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos adó- és járulékkötelezettségek

A szakképzési munkaszerződést a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) hívta életre 2020. január 1-jével. Jelen cikkben a szak­képzési munkaszerződésre vonatkozó hatályos adózási szabályokat ismertetjük. 

Szakképzési munkaszerződés1

Mindenekelőtt alapvető fontosságú a szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó szabályok áttekintése.
Szakképzési munkaszerződés a szakmai oktatás idő­tartamán belül a szakirányú oktatásra köthető. 
Évfolyam: 
2022
Szám: 
05

A személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén immár hatodik alkalommal készíti el a magánszemélyek sze­mélyijövedelemadó-bevallási tervezetét, amelyet a mun­káltatóktól, kifizetőktől érkezett adatok alapján állít össze. Évről évre egyre jobban emelkedik azoknak a száma, akik a tervezetet fogadják el, illetve an­nak felhasználásával készítik el bevallásukat, és csökken azok száma, akik adóhatósági közreműködés nélkül, önállóan teljesítik az adóbevallási kötelezett­ségüket, amelyre természetesen 2022-ben is lehető­ség van.
Évfolyam: 
2022
Szám: 
04

Adó-visszatérítés elszámolása a bevallásban

A gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítésének folyamata újabb mérföldkő­höz érkezett. 2021. december 31-ig sokan küld­ték be a NAV-hoz a VISSZADO nyomtatványt hiányzó adataik pótlása érdekében, hogy mi­nél előbb megkapják az adó-visszatérítésüket. Azok a magánszemélyek, akiknek kétséget ki­záróan fennáll a jogosultsága az adó-vissza­térí­tésre a NAV rendelkezésére álló adatok alapján, és a kiutaláshoz szükséges adataik is ismertek, 2022. február 15-ig előlegként kapták meg a visszajáró összeget.
Évfolyam: 
2022
Szám: 
03

Főszerepben a NAV új honlapja

Nemcsak az általános tapasztalat, hanem konk­rét felmérések is alátámasztják, hogy az em­berek többsége az internetet választja, amikor valamilyen adózással kapcsolatos információra van szüksége, sőt az ügyintézésnek ezt a kényelmes és gyors módját részesíti előnyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfelei­nek jelentős része, nem is beszélve az e-ügy­in­tézést kötelezően használó vállalkozásokról. Mind­ehhez január 15. óta új felületet kínál a NAV: elindult a szervezet új portálja, a nav.gov.hu.
Évfolyam: 
2022
Szám: 
02

A kisvállalati adóval kapcsolatos aktuális tudnivalók

Az adótervezés során a vállalkozás áttekinti a külön­böző adónemek szabályait és kiválasztja a számára legkedve­zőbb meg­oldást, a hatályos törvények által megengedett keretek kö­zött. Az adóév vége közeled­tével tehát érdemes át­gon­dolni a vállalkozásoknak, hogy mely adónem alanyaiként kívánják foly­tatni a következő évet, figyelemmel – egyebek mellett – az adójogszabályok adta lehetőségek­re, a vállal­ko­zás adóévi adataira, valamint az üzleti tervre.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
12

Az elektronikus foglalkoztatotti bejelentések korszerűsítése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) webes felületen mű­ködő Online Nyomtatványkitöltő Alkalma­zá­sa (ONYA) az önkiszolgáló lehetőségek növelését hivatott szolgálni, nem igényli az adózó jelentős köz­rehatását, esetleges felhasználói szintnél nagyobb informatikai hozzáértését. Emellett meg­ad minden szakmai információt, mely az adókötelezettség telje­sítéséhez szükséges.

Használata során az adózónak nem kell különböző ke­retprogramokat és sablonokat telepítenie, azok ver­zióit fris­sítenie, ahhoz

Évfolyam: 
2021
Szám: 
10

Oldalak