Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.

Üzemanyagárak

2022. június 01. - 2022. június 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
481Ft/l
Gázolaj:
684Ft/l
Gázolaj (hatósági):
481Ft/l
Keverék:
522Ft/l
LPG autógáz:
374Ft/l
2022. május 01. - 2022. május 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
481Ft/l
Gázolaj:
683Ft/l
Gázolaj (hatósági):
481Ft/l
Keverék:
522Ft/l
LPG autógáz:
356Ft/l
2022. április 01. - 2022. április 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
481Ft/l
Gázolaj:
481Ft/l
Keverék:
522Ft/l
LPG autógáz:
326Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Kreativitás a hierarchikus rendben

A csaknem hat év után a NAV-hoz visszatért szak­ember úgy látja, nagy felelősség és komoly te­en­dők hárulnak a hivatalra az adózók ki­szol­gá­lá­sában: a többség ugyanis szabályosan adózik, ha ehhez könnyen érthető és egyszerűen használható online felületeket vehet igénybe. Múltról, jelenről és a jövőről is beszélgettünk Váguj­helyi Ferenc NAV-ot vezető állam­tit­kárral. 
Évfolyam: 
2021
Szám: 
09

Az Egyablakos Rendszer (OSS) adózói regisztrációs felületeinek bemutatása

A teljes egészében elektronikus ügyintézésen alapuló, 2021. július 1-jétől útjára indult Egyablakos Rend­szer (One Stop Shop, röviden OSS) potenciálisan nagyszámú adózót érinthet, ezért feltehetően sokak­ban merül fel ezekben a hónapokban a kérdés, hogy érdemes-e bejelentkezni ebbe a közösségi adózási for­mába. Reményeink szerint hasznos segítséget je­lent­het, ha már a tényleges regisztráció előtt megis­mer­kednek a felülettel és annak lehetőségeivel.

Évfolyam: 
2021
Szám: 
08

A NAV az adó- és vámhatóságon kívüli szerepkörben – új központi adatbázisok

Az Országgyűlés 2021. május 18-án fogadta el a pénz­ügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kap­csolódó adat­szolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvényt (a to­vábbiakban: Afad tv.), amelynek egyes rendelke­zé­sei 2021. május 22-én hatályba léptek.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
07

Az őstermelők adózásával kapcsolatos gyakorlati kérdések

A tavalyi év végén elfogadott, a mezőgazdasági tevé­kenység folytatására vonatkozó új agrárszabályozás bevezetésével párhuzamosan jelentősen módosultak a mezőgazdasági őstermelői tevékenység adózási sza­bályai is.
A személyi jövedelemadóval összefüggő adókö­te­le­zettségek meghatározásához elengedhetetlen az ága­zati szabályok ismerete, különös tekintettel a 2021-es évre vonatkozó átmeneti rendelkezésekre, ezért a cikk célja az egyes adózási szabályok ismertetésén túl az ezek hátterét képező lényegesebb agrárszabályok bemutatása is.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
06

A családi kedvezmény bevallása

A magánszemélyek közül a legtöbben a családi kedvezményt, illetve a családi járulékkedvezményt veszik igénybe a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a to­vábbiakban: Szja törvény) alapján érvényesít­he­tő kedvezmények közül. Függetlenül attól, hogy a kedvezményt év végén, vagy akár már év közben érvényesítette-e a magánszemély, az szja bevallásában szerepeltetnie kell.
A következőkben a családi kedvezmény be­val­lásával kapcsolatos fontos tudnivalók kerül­nek bemutatásra gyakorlati példák segítsé­gével.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
05

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése (e-learning)

Rugalmasan szeret tanulni?
Nem szeretne lemaradni az számvitelben bekövetkezett változásokról?
Akkor válassza a Kompkonzult Kft-nél a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező számviteli továbbképzését e-learning keretében!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2022. január 1-jétől hatályos módosítása, a számvitelre hatással lévő egyéb jogszabály változások, a saját tőke …és az időbeli elhatárolások számviteli elszámolása (e-learning)

Előadó: Kisgyörgy Ilona

A képzés díja: 13.000 Ft (TM)

Időszak: 2022.06.01-2022.12.31.

Kreditpontok:

  • Könyvviteli szolgáltatást végzők: 8
  • Adótanácsadók: 8
  • Adószakértők: 8
  • Okleveles adószakértők: 8

Szakértő előadónk prezentációja visszanézhető és nem kell a 360 perces kurzust egyhuzamban végighallgatnia, részenként is teljesíthető.

Gyakran ismételt kérdések a személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatban I.

Az elektronikus személyijövedelemadó-bevallás in­téz­ménye az elmúlt években egy kiforrott, ügyfél­tá­mo­gató, vala­mennyi érintett adózói körre kiterjesz­tett rendszerré állt össze. A rendszer használata mind több ügyfél számára vált rutinná, illetve a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően egyre könnyebben használhatóvá. Azonban a legjobb rend­szereknél is előfordulnak újabb kérdések, illetve új belépők, akik szá­mára hasznos lehet a jellemző kérdések összefog­lalása.
Évfolyam: 
2021
Szám: 
04

Amit a NÉTAK-ról tudni érdemes

2021-től a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) alapján érvényesíthető kedvezmé­nyek szabályai az előző évhez képest kis mér­tékben változtak, ugyanakkor a 2020-tól bevezetett négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (a továbbiakban: NÉTAK) miatt az szja bevallás felépítése módosult.

Évfolyam: 
2021
Szám: 
03

Elmúlt egy évtized

Tíz éve, az Országgyűlés döntése nyomán, 2011. ja­nuár 1-jén megalakult az Adó- és Pénzügyi El­len­őrzési Hivatal, valamint a Vám- és Pénz­ügy­őrség jogutódja, a Nemzeti Adó- és Vám­hi­vatal (NAV). Az új szervezet honlapján, a nav.gov.hu főmenüjében ez állt: NAV, APEH, VPOP. Ez jól szimbolizálta a szer­vezet első időszakát: külön álló rendszerek, eltérő platfor­mok. A gyakorlatban manuális ellenőrzési dömping, sok kontaktus, arányaiban kevés ta­lálat, hatósági szemlélet. 
Évfolyam: 
2021
Szám: 
01

Oldalak