e-learning

Aktuális kérdések az áfában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2023-tól hatályos módosításai, a társasági adó és egyéb adók

Adótanácsadó:9kreditAdószakertő:9kreditOkl.adószakértő:9kreditKönyvviteli szolgáltató:8kredit

Aktuális kérdések az áfában – 120 perc

Előadó: dr. Funtek Zsolt – NAV Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály főosztály, vezetőhelyettes

Tematika

I. Az Áfa tv. legutóbbi változásai:

 • Adóalap-csökkentés eseteinek bővülése (Boehringer-ügy) – [Áfa tv. 77. § (4a) – (6) bek., 78. § (5) bek., 153/B. § (1) bek., 355. §]
 • Lakóingatlanok 5 %-os áfamértékének meghosszabbítása [Áfa tv. 3. számú melléklet I. rész 50-51. sor; 358. §]
 • Az új ingatlan fogalmának pontosítása [Áfa tv. 6. § (4) bek. b) pont, 18. § (1a) bek. bb) pont, Áfa tv. 86. § (1) bek. j) pont, 188. § (3) bekezdés c) pont]
 • Az építési-szerelési, illetve egyéb szerelési szolgáltatásokra vonatkozó fordított adózás módosítása [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pont, 357. §]
 • Külföldi pénznemű számla adattartalmának változása [Áfa tv. 172. §]
 • A nyugtareform megalapozása [Áfa tv. 178. § (1a) bek., 260. § (1) bek. e)-h) pont]
 • A turizmusfejlesztési hozzájárulás kötelezettség felfüggesztése [468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet]

II. Az elektronikus kereskedelemmel összefüggő, visszatérő kérdések:

 • Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helyének változása
 • Alanyi adómentesség választása esetén irányadó szabályok
 • IOSS rendszer alkalmazása esetén felmerülő import áfa mentesség
  [Áfa tv. 12/B-12/C. §, 29. §, XIX/A. fejezet]

III. A komplex szolgáltatások áfabeli megítélése különös tekintettel a 2022/7. Adózási kérdésre

IV. Az egyéni vállalkozói jogállás és az alanyi adómentesség kapcsolata, különös tekintettel a 2022/8. Adózási kérdésre

V. Számlakiállítással kapcsolatban felmerülő kérdések:

 • vevő adószámának szerepeltetése a számlán
 • az adószám áfakódjának, megyekódjának változása
  [Áfa tv. X. fejezet]

6. A különböző elektromos közlekedési eszközök beszerzésével és üzemeltetésével kapcsolatos beszerzések áfája (eszközök beszerzése, töltése) [Áfa tv. VII. fejezet]


A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII törvény 2023-tól hatályos módosításai – 120 perc

Előadó: Lepsényi Mária, adószakértő

Tematika

I. Az átalányadózás választásával kapcsolatos új szabályok

 • Adómentesség a koronavírus járvánnyal összefüggésben
 • Az áfabevallási tervezet intézményének hatályon kívül helyezése
 • A nyugtaadási kötelezettség alóli mentesülés pontosítása
 • Adómentesség az uniós közös biztonság- és védelempolitikával összefüggésben
 • Fordított adózás fennmaradása az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog, az Áfa tv. 6/A. számú mellékletben felsorolt
 • mezőgazdasági termékek és a 6/B. számú mellékletben felsorolt acélipari termékek értékesítése esetén
 • 2022-ben újra fizetendő a turizmusfejlesztési hozzájárulás

II. Őstermelőket érintő változások

 • bevételi értékhatárok emelkedése őstermelőknél és a családi gazdaságoknál

III. Új kedvezmények

 • 30 év alatti anyák kedvezménye
 • fogyatékkal élő gyermek utáni további kedvezmény

IV. Munkába járással és hazautazással kapcsolatos költségtérítés (45 perc)

V. 22SZJA bevallás (60 perc)

 • Mit kell tudni a bevallási tervezetről
 • Kinek kell bevallást beadnia
 • Egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapítása;
 • Őstermelésből származó jövedelem megállapítása;
 • Magánszemélyekre vonatkozó további szabályok;
  • Nem önálló tevékenységből származó jövedelmek
  • Önálló tevékenységből származó jövedelmek megállapítása
  • Egyéb jövedelmek
 • Külön adózó jövedelmek
  • Ingatlanértékesítés
  • Ingó értékesítés
  • Osztalék/osztalékelőleg

VI. Aktuális kérdések (15 perc)


A társasági adó és egyéb adók 2022. évközi, illetve 2023-tól hatályos módosulásai – 120 perc

Előadó: dr. Rabné dr. Barizs Gabriella – NAV Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály, szakreferens

Tematika

I. Társasági adó

 • Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény által bevezetett, társasági adót érintő módosítások
  • A transzferár-szabályokat érintő változások (interkvartilis tartomány, a mediánérték figyelembe vétele, transzferárral kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az ezekhez kapcsolódó átmeneti szabályok)
  • A tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztéshez, a tulajdoni részesedés kivezetéséhez kapcsolódó adóalap-korrekciók
  • Egyéb módosítások (KMRP szervezet)
 • Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény által bevezetett, társasági adót érintő módosítások
  • A vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos szabályok kiegészítése
  • A csoportos társaságiadó-alanyokat érintő módosulások (csoporttagság megszűnési esetei, előleg-bevallási szabályok)
  • De minimis támogatások jogcíme
  • Az elektromos töltőállomáshoz kapcsolódó adóalap-kedvezmény igénybevételének jogcíme
  • Egyéb módosítások (saját jogú nyugdíjas fogalma, kamatlevonás-korlátozás és veszteségelhatárolás, pontosítás a Tao. tv. 3. számú mellékletében)
 • A társasági adót érintő további módosulások
  • Az energiahatékonysági és a fejlesztési adókedvezmény egyes szabályainak módosulása az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2022. évi I. törvény alapján
  • A társasági adó devizában történő megfizetésének lehetősége a 298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet alapján
  • A látvány-csapatsportok támogatása kapcsán a támogatási igazolás, illetve az igazolás kiállítását végző szervezet változása

II. A kisadózó vállalkozások tételes adójának („régi kata”) megszűnésével kapcsolatos tudnivalók a gazdálkodó szervezetek részére

 • Régi katából a társasági adóra való áttérés
 • Régi katából a kisvállalati adóra való áttérés

III. A kisvállalati adó változásai az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény alapján

 • Belépési feltételek és kiesési okok módosulásai
 • Kedvezményezett foglalkoztatottak miatti kedvezmény összege

IV. A reklámadó „felfüggesztésének” meghosszabbítása az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény alapján

V. Az innovációs járulék alanyainak bővülése, az ezzel kapcsolatos szabályok (Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény alapján)

VI. Extraprofit adók – Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet egyes szabályai

 1. Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
 2. Egyes energiatermelőket terhelő különadó
 3. A kiegyenlítő szabályozási kapacitás nyújtását terhelő különadó
 4. A feldolgozóipari gyártókra vonatkozó szabályok az energiaellátók jövedelemadójában
 5. Egyes pénzügyi eszközöket vételét terhelő tranzakciós illeték
 6. A pénzügyi tranzakciós illeték kiterjesztése a határon átnyúló szolgáltatást végzőkre
 7. Biztosítási pótadó
 8. A gyógyszeradót érintő változás
 9. A gyógyszergyártókat terhelő különadó
 10. Kiskereskedelmi pótadó, illetve a kiskereskedelmi adóban érvényesülő speciális szabályok

A képzés elérhető: 2023.07.17-2023.12.31

Tanfolyam díja: 15.000.- Ft TM

Jelentkezési lap:

Kérjük, hogy a rendezvényen részt vevő nevét adja meg!
Csoportos adóalany esetén a csoportazonosító első 8 számjegye (Áfa tv. 169. § dc) pontja)
A jelentkezés elküldésével kötelezzük magunkat, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részünkre megküldött tanfolyami díjat tartalmazó számlát a tanfolyam kezdetéig kiegyenlítjük.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.