elearning

Számviteli változások a 2022. évi XLV. törvény alapján, zárás egyes kiemelt témakörei

Adótanácsadó:8kreditAdószakertő:8kreditOkl.adószakértő:8kreditKönyvviteli szolgáltató:8kredit

Számviteli változások a 2022. évi XLV. törvény alapján. Zárás egyes kiemelt témakörei (immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése, részesedések, készletek, kötelezettségek kérdései) – 360 perc

Előadó: Egri-Retezi Katalin, könyvvizsgáló

Tematika

I. Számviteli változások 2022. évi XLV. törvény alapján (60 perc)

 • CBCR (társasági adó információkat tartalmazó) jelentés
  • Bevezetésének indoka: a 2021/2101/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló rendelkezés
  • Jelentés készítésének értékhatára
  • Kapcsolódó fogalmak
  • Közzétételre kötelezett vállalkozások
  • Mentesülési szabályok
  • CBCR jelentésről, főbb tartalmi előírások
  • Közzétételi kötelezettség hatálybalépése
 • Egészségügyi, szociális, kulturális, oktatási intézményekben lévő vagyoni részesedések kimutatása egyéb tartós tulajdoni részesedésként
 • Pénzügyi lízing kötelezettség szerepeltetése a méregben a lízingbe vevőnél egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként
 • Értékhatárok számítása kiválásnál
 • Jogelőd nélkül alapított vállalkozóra vonatkozó rendelkezések figyelembevétele
  • a beszámoló típusának, valamint
  • a könyvvizsgálati kötelezettség meghatározása során
 • Vagyonmérlegben szereplő eredménytartalék kiegészülő szabálya
 • Meghatározásra került, hogy a vagyonmérlegben újabb tételekkel változhat a jogelődnél kimutatott eredménytartalék összege a jogutódra vonatkozóan
 • Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete
 • Bővülő információtartalom a törvényi előírásoktól való eltérés választása esetén
 • Pótbefizetés előírásainak bővülő köre
 • A szövetkezetekre is vonatkoznak a pótbefizetés szabályai
 • Fejlesztési támogatáshoz kapcsolódó időbeli elhatárolás módosuló szabálya
 • Időbeli elhatárolások előírásának mértéke módosul
 • Feladat megoldás
 • Egyéb pontosítások
 • Korengedményes nyugdíjra vonatkozó előírások törlése
 • IFRS beszámolót készítő vállalkozásokra vonatkozó kiegészítések
 • Létszám fogalom pontosítása
 • Könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó változások

II. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése (30
perc)

 • Értékcsökkenés fogalma
 • Értékcsökkenés fajtái
 • Terv szerinti értékcsökkenés számításának módjai az immateriális javaknál
 • Terv szerinti értékcsökkenés elszámolási lehetőségei a tárgyi eszközöknél, a választás szempontjai
 • Terven felüli értékcsökkenéssel kapcsolatos előírások
 • Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés a mérlegben, az eredmény-kimutatásban és a kiegészítő mellékletben
 • Értékcsökkenés a társasági adó törvényben
 • Gyakorlati problémák

III. Részesedések (90 perc)

 • Részesedések fogalma, csoportosítása, kapcsolódó jogszabályok
 • Tulajdoni részesedések bemutatása a mérlegben
 • Részesedések értékelése
  • bekerülési érték (befektetési célú és forgatási célú részesedéseknél)
  • üzleti (cég) érték elszámolásának feltételei, számítása, kivezetésére vonatkozó szabályok)
  • fordulónapi értékelés (értékvesztés, az értékvesztés visszaírása, értékhelyesbítés/értékelési tartalék, devizás árfolyam különbözet)
 • Tulajdoni részesedések az eredmény-kimutatásban
 • Tulajdoni részesedésekkel kapcsolatos gazdasági események, könyvelési tételek
  • tulajdoni részesedés szerzés (alapítás, vásárlás, apportként átvett)
  • tulajdoni részesedés értékesítése
  • térítés nélküli átadás
  • értékvesztés, az értékvesztés visszaírása, devizás részesedés év végi átértékelése
  • tartós tulajdoni részesedés átsorolás
  • részesedések speciális állományváltozása (térítés nélküli átadás, apport bevitel, átalakulás, egyesülés, szétválás, jogutód nélküli megszűnés))
 • Tulajdoni részesedések analitikus nyilvántartása
 • Feladat megoldás
 • Gyakorlati kérdések

IV. Készletek (90 perc)

 • Vásárolt készletek
  • Fogalom, csoportosítás, mérlegtételek
  • Vásárolt készletek értékelése (bekerülésekor, nyilvántartásokból történő kivezetéskor, mérlegkészítéskor)
  • Készletek nyilvántartása és főkönyvi elszámolása
  • Gazdasági események könyvelése
  • Kapcsolat az eredmény-kimutatás tételeivel
  • Analitikus nyilvántartás, leltár
  • Közvetített szolgáltatások
  • Speciális készletek megjelenítése ((idegen helyen tárolt, bizományba átadott, bizományba átvett, nem számlázott, úton lévő)
  • Feladat megoldás
  • Gyakorlati problémák
 • Saját termelésű készletek
  • Fogalmak (félkész- késztermék, befejezetlen termelés)
  • Saját termelésű készlet elszámolási módjai
  • Termelési folyamat elszámolása (eredmény megállapítási, költség elszámolási valamint saját termelésű készlet elszámolási módok kapcsolata)
  • Saját termelésű készletek a mérlegben
  • Eszközök besorolása (használati célról döntés)
  • Kapcsolódó szabályzatok (bizonylatok, dokumentumok)
  • Saját termelésű készletek bekerülési értéke
  • Saját termelésű készlet év végi értékelése
  • Aktívált saját teljesítmény fogalma
  • Saját előállítás számviteli elszámolásának lépései évközi készletnyilvántartásnál
  • Kapcsolódó gazdasági események, könyvelési tételek
  • Speciális gazdasági események (térítés nélküli ügyletek, hiányok, többletek, apport)
  • Saját termelésű készletek az eredmény-kimutatásban (összefüggés példa bemutatásával)

V. Kötelezettségek (90 perc)

 • Kötelezettségek fogalma
 • Kötelezettségek csoportosítása, mérlegtételei, átsorolások
 • Hátrasorolt kötelezettségek besorolásának kritériumai
 • Kötelezettség értékelési szabályai
 • Devizás tételek értékelése
  • bekerülési érték meghatározása,
  • devizacsökkenés átszámítása
  • fordulónapi értékelés, nem realizált árfolyamveszteség elszámolása
 • Nyilvántartások, egyeztetések
 • Eredmény-kimutatással való kapcsolat
 • Kötelezettségek könyvelési tételei
 • Vevőtől kapott előleg
  • bemutatás a mérlegben
  • devizás előleg értékelése
  • könyvelési tételek
 • Speciális gazdasági események elszámolása
  • Elengedett kötelezettségek
  • Átvállalt kötelezettségek
  • Elévült kötelezettségek
 • Mérlegen kívüli tételek
 • Kötelezettségek a kiegészítő mellékletben
 • Feladat megoldás kötelezettségek könyvelésére
 • Egyéb gyakorlati kérdések

A képzés elérhető: 2023.07.17-2023.12.31

Tanfolyam díja: 15.000.- Ft TM

Jelentkezési lap:

Kérjük, hogy a rendezvényen részt vevő nevét adja meg!
Csoportos adóalany esetén a csoportazonosító első 8 számjegye (Áfa tv. 169. § dc) pontja)
A jelentkezés elküldésével kötelezzük magunkat, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részünkre megküldött tanfolyami díjat tartalmazó számlát a tanfolyam kezdetéig kiegyenlítjük.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.