Adó e-learning

SZJA adóalap kedvezmények legfontosabb szabályai és aktualitások az áfában

Adótanácsadó:10kreditAdószakertő:10kreditOkl.adószakértő:10kreditKönyvviteli szolgáltató:8kredit

SZJA adóalap kedvezmények legfontosabb szabályai

Előadó: Kopányiné Mészáros Edda

A képzés elérhető: 2022.09.10-2022.12.31.

Tematika: Adóalap kedvezmények legfontosabb szabályai

 • Négy, vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye – Szja tv. 29/D. §
  • A jogosultság feltételei, bővített keret
  • A jogosultsági hónap
  • A kedvezmény alapja
  • A kedvezmény érvényesítése a bevallásban
  • Kifizetői feladatok
 • 25 év alatti fiatalok kedvezménye – Szja tv. 29/F. §
  • Jogosult, jogosultság időszaka
  • Kedvezmény összege
  • A kedvezmény alapja
  • A kedvezmény érvényesítése
  • Kifizetői feladatok
 • Személyi kedvezmény – Szja tv. 29/E. §
  • Jogosultság feltételei
  • Kedvezmény összege
 • Első házasok kedvezménye – Szja tv. 29/C. §
  • Jogosultság feltételei
  • Kedvezmény összege
  • A kedvezmény érvényesítése a bevallásban
  • Első házasok kedvezménye és a 25 évesek kedvezménye
 • Családi kedvezmény – Szja tv. 29/A.-29/B. §
  • Kedvezmény összege
  • Jogosultság feltétele, jogosultsági hónap
  • Eltartott, kedvezményezett eltartott
  • Közös érvényesítés, megosztás
  • Családi járulékkedvezmény
  • A kedvezmény érvényesítése a bevallásban
  • Felváltva gondozott gyermek
 • Kedvezmények év közbeni érvényesítése (Szja tv. 46.-49. §)
  • Adóelőleg nyilatkozatok (NÉTAK, személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye, családi kedvezmény), nyilatkozat a 25 év alatti fiatalok kedvezményéről – kötelező adattartalom
 • Kedvezmények gyakorlati alkalmazása

A különböző kedvezmények összegének meghatározása év közben, év végén.
A bevallás kitöltésének menete és szabályai.
Az adóvisszatérítés, a kedvezmények utólagos érvényesítése
(önellenőrzés a gyakorlatban)

Aktualitások az áfában

Előadó: dr. Funtek Zsolt

Tematika: Aktualitások az áfában

I. modul (30 perc)
Az áfát érintő 2021. év végi és 2022. évi változásai
 • Adómentesség a koronavírus járvánnyal összefüggésben
 • Az áfabevallási tervezet intézményének hatályon kívül helyezése
 • A nyugtaadási kötelezettség alóli mentesülés pontosítása
 • Adómentesség az uniós közös biztonság- és védelempolitikával összefüggésben
 • Fordított adózás fennmaradása az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog, az Áfa tv. 6/A. számú mellékletben felsorolt
 • mezőgazdasági termékek és a 6/B. számú mellékletben felsorolt acélipari termékek értékesítése esetén
 • 2022-ben újra fizetendő a turizmusfejlesztési hozzájárulás
II. modul (60 perc)
Gyakori kérdések az e-kereskedelmet érintő áfa szabályokhoz kapcsolódóan
 • Az e-kereskedelmet érintő uniós áfa csomag háttere, a módosítást tartalmazó rendeletek
 • Közösségen belüli távértékesítés
  • A Közösségen belüli távértékesítés fogalma
  • Változás a teljesítés helyében (esetpéldával)
  • Alanyi adómentesség választása esetén irányadó szabályok (esetpéldával)
 • Termékimportra vonatkozó módosítások
  • A harmadik államból importált termék távértékesítésének fogalma
  • Az import egyablakos (IOSS) rendszer
  • Teljesítés helye az IOSS rendszer alkalmazása, illetve a rendszeren kívüli import esetén
  • Egyszerűsített eljárással (special arrangement) kapcsolatos gyakorlati kérdések
 • Platformok, online piacterek adókötelezetté tétele
  • A szabályozás alá eső platformok és online piacterek
  • A platformok és online piacterek adózása (törvényi fikció a kettős értékesítésre, teljesítési hely szabályok, az adókötelezettség keletkezésének időpontja, esetpéldák)
 • Az egyablakos (OSS) rendszer kiterjesztése
  • Mi az az egyablakos rendszer?
  • A nem uniós különös szabályozás (kikre vonatkozik, milyen ügyletek kezelésére szolgál)
  • Az uniós különös szabályozás (kikre vonatkozik, milyen ügyletek kezelésére szolgál)
  • Bevallási kötelezettség az egyablakos rendszeren keresztül
III. modul (90 perc)
Egyéb aktuális kérdések az áfában
 • Kártalanítás az orosz-ukrán konfliktussal összefüggésben (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti szálláshely és étkeztetés biztosításának áfa kezelése)
 • Kártyaolvasó rendszerek által kibocsátott bizonylatok megfelelnek-e a nyugta követelményeinek?
  • Egyéb oktatás adómentessége
  • A 2020/7. Adózási kérdés és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 5a. pontja, az ITM-PM közös álláspont ismertetése
 • A C-528/2019 sz. EUB döntés
  • az ingyenes termékátadás áfa szabályai, a 2014/57. Adózási kérdés
  • az Európai Bíróság döntése és ennek hatása a joggyakorlatra
 • Őstermelők családi gazdaságának áfa kérdései
  • az ŐCSG adóalanyisága
  • alanyi adómentesség az ŐCSG-n belül
  • számlázási szabályok
  • online pénztárgép használat
 • Pénztárgép használata kitelepülés esetén (kiskereskedelmi tevékenység, vendéglátás piacokon, vásárokon, az állandó üzletben használt pénztárgép használata)
 • Visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépek használatának meghosszabbítása
 • Számla adatszolgáltatás befogadói oldalon (az áfabevallás M-lapjának kitöltésével kapcsolatos kérdések)
 • Számlázással kapcsolatos gyakori hibák, kérdések
  • Az elektronikus számla (mi minősül elektronikus számlának, az elektronikus számlázás feltételei, az eredet hitelességének és az adattartalom sértetlenségének biztosítása)
  • Helyesbítő, érvénytelenítő számlák és a számlaadat-szolgáltatás (hivatkozás az eredeti számlára, technikai érvénytelenítés, negatív – „jóváíró” számlák)
  • Előlegszámla – végszámla kérdései
  • Számlakiállítási határidő értelmezése

Jogszabályok:

 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény
 • az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény
 • A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény
 • a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
 • a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
 • 2014/57. Adózási kérdés
 • 2020/7. Adózási kérdés
Kérjük, hogy a rendezvényen részt vevő nevét adja meg!
Csoportos adóalany esetén a csoportazonosító első 8 számjegye (Áfa tv. 169. § dc) pontja)
A jelentkezés elküldésével kötelezzük magunkat, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részünkre megküldött tanfolyami díjat tartalmazó számlát a tanfolyam kezdetéig kiegyenlítjük.

Kapcsolódó cikkek

Comments are closed.