Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

Üzemanyagárak

2019. június 01. - 2019. június 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
410Ft/l
Gázolaj:
416Ft/l
Keverék:
447Ft/l
LPG autógáz:
238Ft/l
2019. május 01. - 2019. május 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
382Ft/l
Gázolaj:
395Ft/l
Keverék:
418Ft/l
LPG autógáz:
232Ft/l
2019. április 01. - 2019. április 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
367Ft/l
Gázolaj:
401Ft/l
Keverék:
404Ft/l
LPG autógáz:
228Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Gyakorlati Cégkapu OktatásSzakértői iroda

Változások a nyári és az őszi adócsomag alapján az SZJA-ban, a kisadózó vállalkozások tételes adójában az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvényben, valamint az ÁFA változásai, a társasági adó módosításai... (e-learning)

Rendelhető
Lepsényi Mária, Gayerhoszné Hajós Zsófia, dr. Rabné dr. Barizs Gabriella
Adótanácsadók: 
10
Adószakértők: 
10
Okleveles adószakértők: 
10
Könyvviteli szolgáltatást végzők: 
8

Az előadás célja

Az idei évben is elérhetővé tesszük Hallgatóinknak az adózásban bekövetkezett változások nyomon követését e-learning formában.

Vázlat

02:03:26 (időtartam)

Lepsényi Mária:

A személyi jövedelemadó, a kisadózó vállalkozások tételes adója és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény 2018. évi évközi és 2019-től hatályos módosításai (a nyári és az őszi „adócsomag” alapján)

 

I. Személyi jövedelemadó

1. Évközben hatályba lépő módosítások

 • Állandó lakóhely és az illetőség
 • Nem kifizetőtől származó kamatjövedelem, osztalék, árfolyamnyereség bevallása
 • A szociális törvény alapján nyújtott adómentes ellátások
 • Termőföld haszonbérbe adása
 • A KRESZ vizsga díjának adómentessége
 • A Kormány egyedi döntése alapján a helyi önkormányzat közreműködésével biztosított juttatások adómentessége

 

2. A 2019. január 1-jétől hatályos változások

 • Értelmező rendelkezések változása
 • Szja bevallás benyújtására nyitva álló határidő és a bevallási tervezettel kapcsolatos változások (adóbevallási tervezettel érintett körének bővülése)
 • Elektronikus adóelőleg-nyilatkozat rendszere, adóelőleggel kapcsolatos nyilatkozatok
 • „Cafeteria” átalakítása - a kifizetői által nyújtható egyes meghatározott és béren kívüli juttatások
 • Adómentesen adható juttatások (sport, kultúra, bölcsöde,)
 • Önkéntes pénztári hozzájárulással, célzott szolgáltatással, támogatói adománnyal kapcsolatos változások
 • Családi kedvezmény emelkedése és az érvényesítésével kapcsolatos szabályok változása
 • Önálló tevékenységet folytató magánszemélyeket érintő változások (ingatlan bérbeadás, költségelszámolás)
 • Mezőgazdasági őstermelőket és egyéni vállalkozókat érintő változások (támogatások, kis értékű tárgyi eszközök, egyszerűsített nyilatkozat)
 • Ingatlan átruházás új szabályai (vagyoni értékű jog, szerzési érték)
 • Biztosításokat érintő változások  
 • Kamatkedvezménnel kapcsolatos változások – lakáscélú hitel
 • Adómentességgel kapcsolatos rendelkezések (munkásszállás, biztosító szolgáltatása)

 

 II. Kisadózó vállalkozások tételes adója

 1. Évközben hatályba lépő módosítások
 • Osztalék utáni adót kiváltó adóval kapcsolatos módosítások
 • Kisadózó adótartozása

2. A 2019. január 1-jétől hatályos változások

 •  Értelmező rendelkezések változása (bevétel és a tárgyi eszközök fogalma, támogatások megítélése, főállású kisadózó)
 • Adóalanyiság keletkezésével kapcsolatos szabályok változásai

 

III. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény módosítása

 • Pénzbeli ellátások alapja

 

 

02:09:08 (időtartam)

Gayerhoszné Hajós Zsófia:

Az általános forgalmi adóval kapcsolatos szabályozás változásai a 2018. évközi és 2019-től hatályos módosítások (a nyári és az őszi „adócsomag” alapján) az általános forgalmi adó egyéb aktuális kérdései

 

 1. Az áfa törvény 2019. január 1-jétől hatályos változásai
 1. Az utalványok átruházására vonatkozó szabályok
 • Egy célú utalvány fogalma
 • Több célú utalvány fogalma
 • Utalványok értékesítése, beváltása
 • Adóalap meghatározása
 1. Az Áfa tv. 58.§-át – időszakos elszámolású ügyletek – érintő változás
 2. Exporthoz, importhoz kapcsolódó szolgáltatások adómentessége
 3. Alanyi adómentesség utáni, pénzforgalmi adózás választását érintő változás
 4. Alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár változása – ezzel kapcsolatos átmeneti szabályok, feladatok az adóév fordulóján
 5. Távolról nyújtható szolgáltatás szabályainak változása – elektronikus úton nyújtott szolgáltatást, telekommunikációs szolgáltatást, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó adóalanyok adózására, bejelentkezésére, számlázására vonatkozó változások
 6. Az általános forgalmi adóval kapcsolatos bejelentés kijavítási kérelemmel történő módosítási lehetőségeinek bővülése
 7. Sorozatjelleggel történő ingatlan értékesítés miatt adóalannyá válók bejelentési szabálya
 8. Egyes tejtermékek adómértékének 5%-ra csökkentése
 9. Levonási szabályok változása
 • diktált levonási hányad bevezetése a személygépkocsi bérleti díjat terhelő áfa esetében – átmeneti rendelkezés
 • bejelentkezést megelőző beszerzéseket terhelő adó levonás időpontjára vonatkozó szabály
 • egycélú utalvány beváltásának elmaradására vonatkozó szabály

 

 1. Az áfa törvény 2019. július 1-jétől hatályos változása

Vámtarifaszám aktualizálása, SZJ szám megszűnése TESZOR számra utalás bevezetése – Állapot rögzítés, ún. átkonvertálás

 

 1. Az Áfa törvény 2020. január 1-jétől hatályos változása
  1. Utazásszervezési szolgáltatások árrés adózását érintő változás – önálló pozíciószámos adó megállapítási mód kivezetése
  2. 5 %-os adómérték alá tartozó lakás értékesítés adómértékének változása – mely időpontban melyik adómérték alkalmazandó, előleg, végszámla, átmeneti szabályok, milyen feltételek mellett hosszabbodhat az 5 % alkalmazásának lehetősége

 

 1. Az áfa törvény 2021. január 1-jétől hatályos változása

Belföldi fordított adózásban a munkaerő-kölcsönzés szabályának változása

 

 1. Aktuális témák
 • Hogyan változik az áfa bevallás 2019 évre – a ’86-os bevallás megszűntetése, 1965 bevallásba beépülése
 • Turizmusfejlesztési hozzájárulás – ne felejtse el fizetni, aki évközben áfa bevallásra nem volt kötelezett
 • Online számla adatszolgáltatás és az online pénztárgépbe is beütött számla
 • Általános forgalmi adóval kapcsolatos bejelentések jelentősége, online bejelentkezés

 

 

01:58:09 (időtartam)

dr. Rabné dr. Barizs Gabriella:

A társasági adó, az egyszerűsített vállalkozói adó és a kisvállalati adó 2018. évközi és 2019-től hatályos módosításai (a nyári és az őszi „adócsomag” alapján)

 

I.          Társasági adó

1.      Évközi módosítások

-        A bejelentett részesedés fogalmának változása

-        K+F kedvezmény új típusú megosztása

-        Energiahatékonysági adókedvezmény bővülése

-        Adókedvezmények érvényesítése önellenőrzés útján

-        Az adó-felajánlás érvényességi feltételének megszűnése

-        Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózókra vonatkozó rendelkezések

 

2.      A 2019. január 1-jétől hatályos változások

-        Csoportos társasági adóalanyisághoz kapcsolódó szabályok

-        A fejlesztési tartalék maximumának emelkedése

-        Értékcsökkenési leírási kulcsok

-        A korai fázisú vállalkozásokban fennálló részesedés kedvezményének bővülése

-        A munkahelyi óvoda fenntartási költségei mint elismert költségek

-        Ingyenes juttatásokkal kapcsolatos nyilatkozat

-        Az ATAD-irányelvvel kapcsolatos módosítások

-        A mobilitási célú lakhatási támogatás adóalap-kedvezményének megszűnése

-        A sportcélú ingatlan üzemeltetéseinek költségei mint új jogcím az adókedvezmény és az adófelajánlás rendszerében

-        Az előadó-művészeti szervezetek támogatási jogcímének megszűnése

 

II.       Egyszerűsített vállalkozói adó

 

-        Eredménytartalék terhére fizetett osztalék

-        Az eva válaszhatóságának megszűnése

 

III.   Kisvállalati adó

 

-        A kiva választására vonatkozó feltételek változása

-        Az adóalanyiság megszűnésének eseteiben történő módosítások

A kiva-alapban történő módosulások

 

A képzés díja

10.000 Ft + áfa