Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

Üzemanyagárak

2019. január 09. - 2019. január 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
362Ft/l
Gázolaj:
404Ft/l
Keverék:
399Ft/l
LPG autógáz:
255Ft/l
2018. november 01. - 2018. november 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
400Ft/l
Gázolaj:
420Ft/l
Keverék:
437Ft/l
LPG autógáz:
247Ft/l
2018. szeptember 01. - 2018. október 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
404Ft/l
Gázolaj:
411Ft/l
Keverék:
441Ft/l
LPG autógáz:
243Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen


Szakértői iroda

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2018, az SZJA változásai és aktualitások a társasági adó, a kisvállalati adó és az egyszerűsített forgalmi adó rendszerében (e-learning)

Rendelhető (2018.05.01-2018.12.31.)
Sike Olga, Lepsényi Mária, dr.Németh Nóra
Adótanácsadók: 
10
Adószakértők: 
10
Okleveles adószakértők: 
10
Könyvviteli szolgáltatást végzők: 
8

Az előadás célja

Az idei évben is elérhetővé tesszük Hallgatóinknak az adózásban bekövetkezett változások nyomon követését e-learning formában.

Vázlat

02:09:57 (időtartam)

Sike Olga: Az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény változásai 2018

1. Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól
- Kire vonatkozik? (Belföldön nyilvántartásba vett adóalany, a külföldön letelepedett
belföldön „csak” regisztrált adóalanyt is ideértve)
- A számlakibocsátásra kötelezett vagy a megbízott kötelezettsége? (Meghatalmazotti,
azon belül önszámlázás esetén mi a teendő?)
- Az áthárított áfa összegétől függ.
- Értékhatár alatti számlák esetében lehetőség
- Internetkapcsolat szükséges
1.1.Számlázó programmal előállított számlák adatairól adatszolgáltatás
- A számlázó programmal szembeni követelmény
- Mit jelent a valós idejű adatszolgáltatás
- Milyen adatok közlése kötelező, melyek opcionálisak
- A számlázó program adatexport funkciója és az adatszolgáltatás
- Módosító és/vagy érvénytelenítő számlák
- Külföldön előállított számlák
1.2.Nyomdai úton előállított számlák adatairól adatszolgáltatás
- Értékhatártól függ a gyakoriság
- Adatszolgáltatás módja
- Módosító és érvénytelenítő bizonylatok
2. Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások
- Értékhatár csökkenése
- Kimenő számlák adatszolgáltatása megszűnik
- Befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól adatszolgáltatás
3. Adómérték csökkenések
3.1.Étkezőhelyi vendéglátásban az ételfogalom 5%-ra csökken
- Mely feltételekkel lehet alkalmazni
- Melyek a rendezőelvek (szolgáltatás, SZJ szám alá tartozás, helyben készítettség,
melegkonyha feltétele stb.)
- Átmeneti szabályok
3.2.Internet szolgáltatás áfa mértéke 5%-ra csökken
- Mely szolgáltatásra vonatkozik
- Átmeneti szabály
3.3.Egyéb adómérték változások
4. Az Áfa-ra vonatkozó egyes eljárási szabályok beépülése az Áfa tv-be
4.1.Bejelentés, változás-bejelentés szabályai
(Ingatlannal kapcsolatos adókötelezettség választás, alanyi adómentesség, különbözeti
adózás stb.)
4.2.Közösségi adószám szükségesség
4.3.Összesítő nyilatkozat
5. Egyéb változások

 

02:03:02 (időtartam)

Lepsényi Mária: SZJA törvény változásai

Az előadás példákkal alátámasztva ismerteti a 2017. évben év közben bevezetett és a 2018. évben
alkalmazandó új szabályokat.
A konzultáció során tájékoztatást kapnak a hallgatók a 2017. évről 2018. évben adandó adóbevallással
kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint az év végén elvégzendő aktuális feladatokról.
1.) Évközi változások 2017. év vonatkozásában
1.1.Praxisjog átruházása
• eredeti jogosult
• nem alanyi jogon szerzett jog
• a jövedelem megállapítása és az évek múlása
1.2. Egyéni vállalkozók átalányadója
• bevételi értékhatár szünetelés idején
1.3. Ingatlanértékesítésből származó jövedelem célszerinti felhasználása
• adókiegyenlítés megszűnése
• adóvisszatérítés
1.4.Társas vállalkozás által kifizetett osztalék
• Társas vállalkozás által kifizetett osztalék kifizetésének feltételei
• Osztalék fogalma és a Számviteli törvény
1.5. Szakszervezeti tagok és szövetkezeti tagok béren kívüli juttatása és az értékhatárt meghaladó rész
1.6. Saját árut szállító fuvarosok napidíja
1.7. Vendégoktatók ösztöndíja és költségtérítése
1.8. Tartós külszolgálaton lévőket megillető költségtérítés
1.9. Új adómentességi szabályok
• Ösztöndíjak
• Sportakadémiák tanulói részére biztosított ellátás
• Károkra, balesetre tekintettel adott juttatás
• Képzési programok mentessége
• Szakképző iskolai tanulók részére biztosított juttatások a gyakorlati képzés idején
1.10. Közös tulajdon hasznosítása és a bizonylatok
1.11. Magánszemély halálát követően folyósított támogatások kezelése
1.12.Közérdekű nyugdíjas szövetkezetek tagjainak adózása
2.) A 2018. évtől hatályos szabályok, a személyi jövedelemadó törvény változása
2.1) Mobilitási célú lakhatási támogatás
• jogosultak köre
• támogatás feltételei
• támogatás mértéke
2.2.) Fizetővendéglátó tevékenységet folytatók tételes átalányadója
• szobaszám emelkedése
2.3) Költségelszámolással kapcsolatos változások
• tulajdonostársak közössége által elszámolható kiadások
• saját gépjármű fogalma és annak igazolása
• munkaerőpiaci járulék
2.4.) Fogalmak
• iskolarendszerű képzés
2.5.) Adómentességet érintő változások
• megszűnt követelések
• nyelvvizsga támogatása
• diákhitel elengedése
• WL biztosítások
2.6.) Az Art. hatályon kívül helyezése miatti további változások és a bevallások, azok határideje
3.) EKHO törvény változása
• sportolókra vonatkozó bevételi értékhatár emelkedése – 2017
• ekho alól mentesített kifizetők köre
• EKHO és a KATA – 2018
4.) KATA törvény változása
4.1.Változások 2017-ben
• adóalanyiság megszűnése szankciók esetén
• adóalanyiság újraválasztása
• támogatások
• adóalanyiság megszűnése tartozás esetén
• bevételi nyilatkozat
4.2.Változások 2018-tól
• főállású kisadózó fogalma
• ellátási alap
5.) Egyszerűsített foglalkoztatás - mentesített keretösszeg emelkedése

 

01:56:36 (időtartam)

dr. Németh Nóra: Aktualitások a társasági adó, a kisvállalati adó és az egyszerűsített vállalkozói adó

rendszerében
I. Társasági adó
1) 2017-es évközi változások
1.1. A látvány-csapatsportok körének bővülése
1.2. Az elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye (az adóalap-csökkentő tétel
meghatározásának módja, az pótlékmentes önellenőrzésre vonatkozó szabályok, az
állami támogatásra vonatkozó közösségi szabályokkal való összefüggés)
1.3. Kamatfizetési kötelezettség a növekedési adóhitel egyes részletei után
1.4. A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek adókötelezettségére vonatkozó új szabályok
1.5. A korai fázisú vállalkozás fogalmának módosítása
1.6. Az ellenőrzött külföldi társaságok fogalmának pontosítása
1.7. Kedvezményes eljárási szabály az adó-felajánlás rendszerében (az esedékesség
időpontját követően megfizetett kötelezettségek alapján mikor teljesíthető az átutalás)
1.8. Új jogcímek a fejlesztési adókedvezmény rendszerében
2) A 2018-tól hatályos változások
2.1. A bejelentett részesedés fogalmának változása
2.2. A munkavállalók számára épített bérlakás beruházási költségeihez kapcsolódó
csökkentő tétel
2.3. Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózókra vonatkozó pontosítások
2.4 Az adóeljárás módosításával összefüggő változások a társasági adótörvényben (egyes
eljárási szabályok átemelése a társasági adó rendszerébe)
3) Egyéb aktualitások
3.1. Az ingyenes juttatások kezelése az adóalap szempontjából
3.2. Új transzferár rendelet
II. Kisvállalati adó
1) A beszámolókészítési kötelezettség pontosítása
2) A 2016-os adóév végig keletkezett, fel nem használt veszteség leírása
3) A 2016-os beruházások kezelése a 2017-es veszteségleírás során
4) Az adómérték változása
III. Egyszerűsített vállalkozói adó
1) Az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjának meghatározását érintő változás
2) A megfizetett kisvállalati adó, mint bevételcsökkentő tétel

 

A képzés díja

10.000 Ft + áfa