Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

Bejelentkezés

Üzemanyagárak

2019. június 01. - 2019. június 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
410Ft/l
Gázolaj:
416Ft/l
Keverék:
447Ft/l
LPG autógáz:
238Ft/l
2019. május 01. - 2019. május 31.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
382Ft/l
Gázolaj:
395Ft/l
Keverék:
418Ft/l
LPG autógáz:
232Ft/l
2019. április 01. - 2019. április 30.
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin:
367Ft/l
Gázolaj:
401Ft/l
Keverék:
404Ft/l
LPG autógáz:
228Ft/l

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

Gyakorlati Cégkapu OktatásSzakértői iroda

Átalakulások, egyesülések, szétválások számvitele, Kötelezettségek számvitele egyéb bevételek és ráfordítások számvitele e-learning

Rendelhető
Egri-Retezi Katalin
Adótanácsadók: 
7
Adószakértők: 
7
Okleveles adószakértők: 
7
Könyvviteli szolgáltatást végzők: 
8

 

Az idei évben is elérhetővé tesszük Hallgatóinknak a számvitelben bekövetkezett változások nyomon követését e-learning formában.

Előadó

Egri-Retezi Katalin

Vázlat

1. modul 

 01:32:09 (időtartam)

Átalakulások, egyesülések, szétválások számvitele

Átalakulás feltételei, korlátozó szabályok

Vagyonmérleget megalapozó mérlegek

Vagyonmérlegekről, vagyonleltárakról általában

-          célja

-          fordulónapot meghatározó szempontok

-          eszközök és források értékelésével kapcsolatos választási lehetőségek

Jogelőd vagyonmérlege átalakulásnál (eltérés a kiinduló mérlegtől)

-          egyes oszlopok tartalma, főbb összefüggések

-          saját tőkére vonatkozó főbb szabályok

Jogutódok vagyonmérlegei

-          az egyes oszlopok tartalmára vonatkozó főbb előírások (különbözetek és rendezés oszlopok elkülönítése)

-          saját tőkére vonatkozó főbb szabályok

Feladat megoldása (átalakulás)

Jogelődök vagyonmérlegeire vonatkozó sajátosságok egyesülésnél

-          vagyonmérleg struktúrák bemutatása

Jogutód vagyonmérlegére vonatkozó sajátosságok egyesülésnél (különbözetek oszlop adatai)

-          részesedések kiszűrése

-          követelések/kötelezettségek, valamint céltartalékok és időbeli elhatárolások kiszűrése

Gyakorló feladat (egyesülés)

Jogelőd vagyonmérlegeire vonatkozó sajátosságok szétválásnál

-          vagyonmérleg struktúrák bemutatása,

-          jogelőd vagyonának megosztására vonatkozó gyakorlati kérdések

Gyakorló feladat (kiválás)

Jogutódok vagyonmérlegeire vonatkozó sajátosságok szétválásnál (különbözetek oszlop adatai)

Jogelődök vagyonmérlegei beolvadásos kiválásnál és beolvadásos különválásnál

Jogutódok vagyonmérlegei beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás esetén

Vagyonleltárak

Könyvelési feladatok az átalakulás, egyesülés és szétválás bejegyzését követően

Az átalakulással érintett gazdasági társaság tulajdonosainak könyvelési feladatai

 

2. modul

01:27:59 (időtartam)

Átalakulások, egyesülések, szétválások számvitele I.

 

3. modul

01:32:51 (időtartam)

Kötelezettségek számvitele

Kötelezettség általános meghatározása a számviteli törvényben

Kötelezettségek csoportosítása a beszámolóban

 • Hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek
 • Tulajdoni részesedések szerinti besorolások
 • Elismert kötelezettségek (dokumentációs követelmények és következmények)
 • Függő és biztos kötelezettségek

Kötelezettségek értékelése, leltározási követelmények, devizás kötelezettségek értékelése

 • árfolyam meghatározása a számviteli politikában, kapcsolat az általános forgalmi adó törvény szerinti árfolyam alkalmazásával
 • kötelezettségek bekerülési értékének meghatározása
 • valuta elfogadása kereskedőnél
 • kötelezettségek csökkenésével kapcsolatos értékelési szabályok
 • év végi értékelés szabályai, árfolyamveszteség elhatárolásának választási lehetősége, előírásai

Hitelek és kölcsönök

 • devizás ügyletekre vonatkozó elszámolások
 • kamat elszámolások
 • példa megoldás

Szállítók mérlegtételre vonatkozó egyes kiemelt kérdések

 • nem számlázott szállítások, számviteli teljesítés időpontja
 • bizonylatolásra vonatkozó gyakorlati kérdések

Lízing ügyletek

 • pénzügyi lízing könyvelése (zárt és nyílt végű)
 • operatív lízing ügyletek
 • példa megoldás

Vevőktől kapott előleg

 • mérlegképesség feltétele
 • értékelés
 • elszámolás teljesítéskor

Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek

 • osztalék és osztalék előleg elszámolási szabályok
 • tőkekivonáshoz kapcsolódó elszámolások
 • tagi kölcsön és osztalék apport, pótbefizetés tagi kölcsönből
 • elengedett kötelezettség
 • példa megoldás

Tartozás átvállalás

 • könyvelés és eredményhatás a kötelezettnél
 • könyvelés és eredményhatás az átvállalónál
 • példa megoldás

 

4. modul

01:28:26 (időtartam)

Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások számvitele

Támogatások

-          fejlesztési támogatások visszafizetése és a kapcsolódó halasztott bevétel kezelése

-          költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások eredményben történő elszámolási szabályai

-          példák

Engedmények

-          Termékhez, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag adott/kapott engedmények elszámolása

-          Közvetett pénz-visszatérítési akció keretében adott/kapott engedmények

Térítés nélküli átadott, átvett eszközök, szolgáltatások

Bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések

-          Fizetett, fizetendő bírságok, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, sérelemdíjak elszámolási szabályai

-          Kapott, járó bírságok, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, biztosítás járó összegének elszámolása

-          Feladat megoldása

Kriptovaluta elszámolása, könyvelése

Üzletág értékesítés

-          fogalma

-          eredményre gyakorolt hatása

-          könyvelése

Értékvesztés elszámolása

-          értékvesztés készleteknél

-          értékvesztés követeléseknél

-          értékvesztés visszaírása

-          példa megoldás

Engedményezés

-          elszámolás az engedményezőnél

-          könyvelés az engedményesnél

-          faktorálás és engedményezés

Terven felüli értékcsökkenés

-          káresemény, hiány

-          piaci ár csökkenése miatti terven felüli értékcsökkenés

-          terven felüli értékcsökkenés visszaírása

-          példa megoldás

 

A képzés díja

10.000 Ft + áfa